WOLNE TERMINY W 2019

Wolny termin dla grupy zorganizowanej
4 maja 2018
PLAN REKOLEKCJI 2019
8 listopada 2018

Planowany remont został przesunięty w czasie, zatem mamy wolne (weekendowe i nie tylko) terminy w pierwszej połowie 2019 roku… Ośrodek Spotkań i Formacji im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Brennej zaprasza zorganizowane grupy n arekolekcje i dni skupienia…
kontakt telefoniczny: 519 546 420 (ks. Tomasz)