STAROŚĆ – RADOŚĆ

Ta propozycja Ośrodka Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej jest skierowana do seniorów, rencistów, emerytów zainteresowanych pogłębieniem wiary, odpoczynkiem duchowym i fizycznym, a także pragnących pożytecznie i radośnie spędzić czas w gronie rówieśników.

W tworzeniu naszego projektu przyświecało nam przesłanie papieża Franciszka, z którym zwrócił się do osób starszych 15 października 2016: „Osoby starsze dają świadectwo, że nawet w najtrudniejszych doświadczeniach nigdy nie należy tracić zaufania Bogu i wiary w lepszą przyszłość. Właśnie jako ludzie tzw. trzeciego wieku wy – a raczej: my, bo i ja też do niego należę – jesteśmy powołani, by działać na rzecz rozwoju kultury życia, dając świadectwo, że każda pora życia jest darem Bożym, ma swoje piękno i znaczenie, nawet jeśli naznaczona jest słabością. Nie przestawajcie świadczyć o tych wartościach z odwagą! Oby naszemu społeczeństwu nigdy nie zabrakło waszego uśmiechu i pięknego blasku waszych oczu!”

Choć wśród wielu starszych osób panuje przekonanie, że „starość nie radość” albo, że „Pan Bogu starość się nie udała”, my dołożymy wszelkich starań, aby obalić te tezy.

PROPONUJEMY – czterodniowe turnusy rekolekcyjne i wypoczynkowe w ustalonych wcześniej datach (początek od kolacji w poniedziałek, zakończenie obiadem w czwartek).

MIEJSCE – Ośrodek Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej (w pięknej scenerii Beskidu Śląskiego).

ADRESACI

 • Osoby w wieku 55+, akceptujące etykę chrześcijańską,
 • Osoby czynnie uczestniczące w życiu Kościoła Katolickiego (to nie jest warunek).

GWARANTUJEMY

 • codzienną Eucharystię,
 • wspólną modlitwę,
 • konferencje formacyjne i zajęcia aktywizujące,
 • interesujący program według wybranej opcji tematycznej,
 • możliwość indywidualnych rozmów z kapłanem,
 • spacery na świeżym powietrzu,
 • domową kuchnię,
 • pogodne i atrakcyjne wieczory,
 • radość bycia z drugim człowiekiem.

OPCJE TEMATYCZNE 

 • Rekolekcje tradycyjne– dni wyciszenia, mające na celu pogłębienie życia duchowego poprzez sprawowane sakramenty, wspólnotową modlitwę, nabożeństwa.
 • Warsztaty aktywizujące [w przypadku zorganizowanej grupy ok. 30 osobowej z danej parafii czy innej instytucji]
  Zajęcia przygotowane przez naszych gości mające na celu poszerzenie wiadomości, wiedzy, umiejętności:
  – katecheza dla dorosłych,
  – gotowanie i pieczenie,
  – zdrowe odżywianie,
  – rękodzieło,
  – podstawy języka obcego (angielski, włoski).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 • Parafie – księży proboszczów, wspólnoty seniorów, emerytów i rencistów,
 • Świetlice środowiskowe,
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla grupy za dodatkową opłatą.
Na każde 20 osób dodatkowe darmowe miejsce dla opiekuna, animatora grupy.
Program na życzenie i według potrzeb dostosowywany będzie indywidualnie do danej grupy.